Bestuur PvdA Amsterdam

Bestuur PvdA Amsterdam

Over Bestuur PvdA Amsterdam

Installatie bestuur op 17 november 2016. Foto: Sofyan Mbarki.

Op 17 november 2016 is tijdens de algemene ledenvergadering een nieuw afdelingsbestuur benoemd. Maak direct kennis met de leden van het bestuur of lees het verslag van de sollicitatiecommissie.

Het bestuur werkt op basis van werkplannen die door de leden zijn vastgesteld. In november 2016 is een werkplan-op-hoofdlijnen voor 2017 vastgesteld, dat door het nieuwe bestuur verder wordt uitgewerkt.

Zie hier ook het werkplan 2015 (PDF) en hier het werkplan 2016 (PDF). Over de voortgang van de activiteit houdt het bestuur een Liveblog bij. In het jaarverslag 2015 kijkt het bestuur in algemene zin terug.

Een algemene vraag? Mail dan naar bestuur.amsterdam@pvda.nl.