Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op deze pagina vind je alle informatie over de mogelijkheden voor leden en sympathisanten van PvdA Amsterdam om  mee te helpen met (de voorbereidingen op) de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Campagne voeren

Meedoen aan de campagne voor de 2018 gemeenteraadsverkiezingen? Kijk hier wat er allemaal mogelijk is! Je kunt terecht bij je eigen afdeling in jouw stadsdeel of neem contact op met bestuurslid Amel Namane: amel.namane@bestuurpvdaamsterdam.nl.

 

Kandidaatstelling gemeenteraad & leergang

Vanaf 2 september is mogelijk om je kandidaat te stellen voor de kandidatenlijst van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dit voorjaar startte er een leergang die gold als aanloop voor kandidaatstelling, zoals kennismaken met het raadswerk en training om vaardigheden te ontwikkelen. Op deze pagina lees je het profiel en de procedure voor de kandidaatstelling.

Wil je hier meer over weten? Erik Boven is de secretaris van de commissie, hij is bereikbaar via het mailadres kandidaatstellingpvda020@gmail.com.

Verkiezingsprogramma

In november 2017 stellen we het verkiezingsprogramma vast. Tijdens de ledenvergadering van april is toegelicht hoe dit document tot stand komt. Bekijk hier de notitie en zie hier wie in de commissie zitten. De leden hebben ook deze motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om jongeren te betrekken. Het email adres van de verkiezingsprogramcommissie is verkiezingsprogramGR2018pvda@gmail.com

Koersverkenning

Alle informatie over de Koersverkenning staat op deze pagina. In april 2017 spraken de leden van PvdA Amsterdam over het stuk. Meer weten? Bestuurslid Ahmed Ali vertelt je er graag over: ahmed.ali@bestuurpvdaamsterdam.nl

Lijsttrekkersverkiezing

De leden van PvdA Amsterdam hebben met een lijsttrekkersverkiezing Marjolein Moorman verkozen tot lijsttrekker. Alle informatie daarover vind je op deze pagina.

Overzicht van besluiten

Over de voorbereidingen heeft de algemene ledenvergadering van PvdA Amsterdam in maart 2016 deze besluitnotitie vastgesteld. Op de algemene ledenvergadering van april 2017 zijn allerlei aanvullende besluiten genomen.

Algemene vragen? Neem contact op met het bestuur.