Spreektekst Sofyan Mbarki tijdens actualiteit geradicaliseerde jongeren

14 september 2017

Zojuist werd in de commissie Algemene Zaken de actualiteit over inzake de verontrustende berichtgeving dat er niet adequaat gereageerd zou zijn op meldingen van geradicaliseerde jongeren door de afdeling Radicalisering en Polarisatie van de gemeente Amsterdam. Hieronder vind je de spreektekst van Sofyan.


De spreektekst van Sofyan Mbarki

Voorzitter,

Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik een jaar of 16 was en dat we aan het voetballen waren in Osdorp in de wijk waar ik opgroeide. Op een gegeven moment liep ik het veld uit om een nummertje te gaan trekken bij de kapper. Want het was vlak voor het offerfeest en dan is het vaak dringen geblazen bij de plaatselijke kapper. Toen ik terugliep werd ik op straat aangesproken door een meneer die mij vroeg of ik geïnteresseerd was in de heilige strijd. Hij liet mij ook een stapel geld zien en allerlei identiteitsbewijzen. In die tijd waren met name Afghanistan en Pakistan de zogenaamde uitreisgebieden. Ik was best een bijdehand ventje en had het geluk dat ik van huis uit een goede basis had meegekregen, ook een religieuze basis. Dus kon ik deze meneer netjes van repliek dienen door te zeggen , dat mijn heilige strijd vooral 1 was die ging over hoe ik als mens beter word en hoe ik kan bijdragen aan de samenleving waar ik onderdeel van ben. Hij wist vervolgens niet hoe snel hij weg moest komen.

Voorzitter, dit gebeurde ergens rond de eeuwwisseling, bijna 20 jaar geleden. Dit thema is niet nieuw, het was er, is er nu nog steeds en zal jammer genoeg voorlopig ook blijven. Dat betekent dat we alert moeten blijven en Amsterdam en haar inwoners dienen te beschermen en tegelijkertijd ook aan elkaar dienen te verbinden. Maar dat betekent ook dat we met name jongeren in deze stad weerbaar moeten maken. En dat we factoren moeten zien weg te nemen die ze vatbaar kunnen maken voor een lokroep door extremistische groeperingen. Gelukkig is daar in deze raad breed draagvlak voor.

Voorzitter, des te kwalijker is het natuurlijk dat uitgerekend op dit dossier nu zoveel onrust is. Dat is niet goed voor de stad, voor de bewoners en voor al die professionals die dagelijks namens ons met dit onderwerp bezig zijn. Deze vermeende fraude is natuurlijk niet zomaar iets. En al helemaal op dit dossier is het extra kwalijk. Omdat het in mijn ogen namelijk een grote verantwoordelijkheid en eer is die ambtenaren op dit dossier hebben gekregen om namens Amsterdam en haar inwoners aan de slag te gaan om de stad en haar inwoners te beschermen. Het is essentieel voor de veiligheid van Amsterdammers en hun vertrouwen in het stadsbestuur.

Daarom is het belangrijk dat we weten wat er nou precies is gebeurd. De zaak is nog onder behandeling van het OM, maar ik ben wel benieuwd wat de aanleiding was om dit voor te leggen aan het bureau integriteit. Kan de burgemeester dit toelichten?

Voorzitter, het thema radicalisering is de afgelopen periode 1 van de belangrijkste onderwerpen geweest hier in deze commissie, en dat zal het in de toekomst ook blijven.

Voorzitter, we hebben hier gesproken over de casus-overleggen waarbij we potentiele extremisten in kaart brengen en in de gaten houden, over de sleutelfiguren, maar ook over de speciale politie eenheden die weerstand kunnen bieden bij dreiging die hier nu in onze stad gestationeerd zijn. Zaken waar we allemaal als raad achter staan.

Voorzitter, Ik ben altijd heel kritisch geweest over de uitvoering en dat zal ik in de toekomst blijven, want dit raakt ons allemaal. We zullen alert moeten blijven vandaag, morgen, maar helaas ook ver daarna. Het wrange is wel, hoe goed we het ook doen, we kunnen nooit iets uitsluiten.

Des te belangrijker is het, dat datgene wat we afspreken in de raad, ook op de juiste manier wordt uitgevoerd. We zullen ons met elkaar moeten gaan focussen op de kwaliteit van de uitvoering en daarop controle houden. De Taskforce die door de burgemeester onder leiding van de gemeentesecretaris is aangekondigd is een prima eerste aanzet tot dit proces. Ik zie daarnaast, naast de verantwoordelijkheid van het college en de burgemeester ook een belangrijke taak voor ons als raad weggelegd. Want vertrouwen is goed, maar controle is op dit dossier beter. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we als college en gemeenteraad zo goed mogelijk controle krijgen op de uitvoering? Nu en in de toekomst. Welke middelen heeft de BM daarvoor van de raad nodig? En hoe gaat hij ons daarover informeren?

Voorzitter, er zijn zaken fout gegaan, goed fout gegaan en die fouten moeten we tot op de bodem uitzoeken. Maar we moeten ook vooruit kijken. Deze afdeling zal de komende tijd weer draagvlak moeten krijgen bij Amsterdammers en bij de partners, zoals de politie, de AIVD, de NCTV. Maar ook zeker bij alle professionals in de stad en op straat. Daarom is het cruciaal dat deze afdeling brandschoon is en ook blijft. Er mag geen enkele twijfel zijn over de integriteit en werkwijze van deze afdeling. Ik dank daarom de burgemeester voor de kritische houding die hij zelf ook aanneemt. Dat toont lef en geeft vertrouwen. Vertrouwen dat door de afdeling teruggewonnen moet worden.

Voorzitter, ik ben benieuwd naar de beantwoording van de burgemeester, maar het allerbelangrijkste vind ik op dit moment het feit dat de burgemeester onze zorg en die van de Amsterdammers dient weg te nemen als het gaat om het functioneren van de afdeling in relatie tot de dreiging die er nog altijd is. Want we kunnen niet wachten. We moeten nu al rekening houden met nog meer terugkeerders en met personen die hier in Amsterdam hun kwade bedoelingen ten uitvoer willen brengen.

Daarom moeten we Amsterdammers met elkaar blijven verbinden, met elkaar en met de stad. Zo zorgen we ervoor dat Amsterdammers als ze geronseld worden met geld en identiteitsbewijzen voor een verschrikkelijke oorlog, zoals dat toen destijds bij mij gebeurde, weten dat dat ze een beter mens worden als ze bijdragen aan de Amsterdamse Samenleving waar ze onderdeel van zijn.