Door Marjolein Moorman op 13 juni 2017

Ieder kind kan nu op schoolreisje

Het komt voor in Amsterdam. Kinderen die hun klasgenootjes moeten uitzwaaien als die op schoolreisje gaan. Zelf mogen ze niet mee omdat hun ouders de bijdrage niet hebben betaald. Daarvan breekt je hart. Daarom diende de PvdA een initiatiefvoorstel in voor een solidariteitsfonds, zodat alle kinderen meekunnen met een schoolreisje. Gister besloot het college om nog dit jaar €20.000,-  vrij te maken zodat zeker 600 kinderen meekunnen op schoolreisje. Fractievoorzitter Marjolein Moorman: ‘Ik ben heel blij dat Amsterdam zich sociaal toont. Alle kinderen verdienen het mee te gaan met schoolreisjes, ongeacht de portemonnee van hun ouders.’

Vaak behoort het schoolreisje niet tot het curriculum van een school. Hierdoor is het geen verplicht onderdeel en mag de school een extra bijdrage vragen van de ouders. Als ouders die bijdrage niet kunnen betalen is het kind de dupe. Die blijft alleen achter op het schoolplein, terwijl de rest van de klas nieuwe ervaringen opdoet. Ervaringen die het leven van een kind verrijken. Wie kan zich het verstoppen onder de stoelen van de bus op de terugtocht van een schoolreisje niet herinneren?

Dankzij dit noodfonds blijven er nu geen kinderen meer achter op het schoolplein.

Marjolein Moorman

Marjolein Moorman

Fractievoorzitter Marjolein Moorman is Universitair Hoofddocent Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Marjolein heeft Communicatiewetenschappen gestudeerd en is gepromoveerd. Kijk ook eens op www.marjoleinmoorman.nl “Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Een thuis voor 800.000 Amsterdammers. Ik wil dat in Amsterdam iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Daarom maak

Meer over Marjolein Moorman