Door Maarten Poorter op 17 juni 2016

Grootschalige aanpak tegen eenzaamheid! – “Als de buurman enorm eenzaam is, weten we dat vaak niet”

‘Mevrouw Heinen* is 77 jaar en woont 39 jaar in een appartement vlakbij het Olympisch stadion. Ze kent niemand in Amsterdam: geen familie, geen kinderen, al haar vrienden zijn overleden of verhuisd. Er gaan dagen voorbij waarop mevrouw Heinen niemand spreekt. Om 15:30 uur sneden we de cake aan die ik had meegebracht. Het was het eerste wat mevrouw Heinen at sinds haar ontbijt. Het brood was op. De vrijwilliger die de boodschappen doet, was twee dagen niet geweest.’**

Mevrouw Heinen is niet de enige die zich eenzaam voelt in Amsterdam. Afgelopen weekend stond er een stuk in het Parool over eenzame jongeren ‘Het probleem is niet het alleen zijn‘. 85.000 mensen in Amsterdam voelen zich ernstig eenzaam.

Het wordt hoog tijd dat we buurten en wijken structureel minder eenzaam maken. PvdA-raadslid Maarten Poorter diende een voorstel in voor grootschalige aanpak tegen eenzaamheid. Kosten 4,5 miljoen. Nathanya van Lith van Humanitas, afdeling Amsterdam, en ook VVD-wethouder Eric Van der Burg omarmen de aanpak. “Deze aanpak komt er, dat staat buiten kijf.” aldus de wethouder in Het Parool.

En zo gaan we het aanpakken
Er zijn al veel initiatieven die vechten tegen eenzaamheid, echter om dit probleem goed aan te pakken moeten we dit samen doen. Als huisartsen, zorg-instellingen, verenigingen als Humanitas en initiatieven zoals Oopoeh (opa’s en oma’s passen op een huisdier) gaan samenwerken kunnen we eenzaamheid eerder herkennen en er eerder iets aan doen. Huisartsen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen spelen hierbij een cruciale rol. Ze komen veel in contact met eenzame ouderen die om de week langskomen. Als je als huisarts op de hoogte bent van de wandelclubjes, Oopoeh’s en buurthuizen in de wijk kan je zo iemand een concrete tip geven. Zo vormen we samen een vangnet voor de vergeten Amsterdammers in de stad. Eenzelfde grootschalige aanpak hebben we gedaan bij Obesitas in 2014 dit leidde de afgelopen twee jaar tot 2000 minder dikke kinderen (10%).

* Mevrouw Heinen is niet haar werkelijke naam
** Stuk uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Geschreven door Maarten Poorter.
*** De titel is een citaat van Nathanya van Lith uit het Parool artikel

 

Maarten Poorter

Maarten Poorter

Maarten is sinds september 2010 lid van de Gemeenteraad. Hij is trainer en mede-eigenaar van TAQT Training en Advies. Hij heeft Sociologie en Politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Maarten is woordvoerder Zorg, Decentralisaties, Bestuurlijk Stelsel & Dierenwelzijn. Tevens is Maarten penningmeester van het fractiebestuur. “In Amsterdam verdienen alle kinderen gelijke kansen. Dat betekent

Meer over Maarten Poorter